Betri er mögur sátt en feitur dómur

Vönduð og persónuleg þjónusta

Á Lögmannsstofunni Valdimarsson er tryggt að viðskiptavinir okkar fái ávallt bestu þjónustu sem völ er á, af fagmönnum á því sviði lögfræðinnar sem þörf er á. Okkar kúnnar geta treyst því að þeirra mál fái þá athygli, sem það krefst.

Bóka ókeypis viðtal

Þjónustan

Ómar býður upp á þjónustu á öllum helstu réttarsviðum íslenskrar lögfræði, auk þess sem hann býr yfir sérþekkingu á íslenskum og alþjóðlegum fjölmiðlum og almannatengslum. Á meðal sérsviða Ómars er refsiréttur og sakamálaréttarfar, skaðabótaréttur og slysamál, skipulags- og eignaréttur og fyrirtækja og félagaréttur.

Sérsviðin

 • Sakamál / Refsiréttur

  Ómar býður upp á margháttaða aðstoð á sviði saka- og refsimála, hvort heldur um er að ræða mál á rannsóknarstigi eða mál sem rekin eru fyrir dómi.

 • Skaðabótaréttur

  Hvort heldur um er að ræða mál sem snýr að umferðarslysi, vinnuslysi eða slysi sem gerist í frítíma. Ef engar bætur innheimtast greiðir viðskiptavinur ekkert fyrir þjónustuna.

 • Skipulagsréttur

  Boðið er upp á lögfræðilega ráðgjöf og aðstoð í tengslum við öll mál sem snúa að skipulagsferli sveitarfélaga, kærum til æðri stjórnvalda eða rekstur ágreiningsmála fyrir dómi. Þá er boðið upp á ráðgjöf sem snýr að grenndarkynningu, leyfisveitingum, bótaábyrgð framkvæmdaaðila og endurskoðun einstakra ákvarðana.

 • Fjármálaréttur

  Sérhæfð ráðgjöf á sviði fjármálaréttar, hvort heldur um er að ræða samninga- eða skjalagerð, ráðgjöf á sviði samkeppnisréttar, verðbréfaviðskipta, yfirtökur eða útboð, svo fátt eitt sé nefnt til sögunnar.

 • Stjórnsýsluréttur

  Ráðgjöf sem hentar bæði einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum, hvað varðar stjórnsýslulega meðferð mála, sem rekin eru hjá aðilum sem falin er meðferð opinbers valds.

 • Málflutningur

  Ómar tekur að sér að flytja mál bæði fyrir dómstólum og úrskurðarnefndum, s.s. matsnefnd eignarnámsbóta eða úrskurðarnefnd velferðarmála.

Þjónustan

 • Verjendastörf

  Á rannsóknarstigi fela verjendastörf í sér rekstur máls hjá lögreglu eða öðrum aðilum falið sambærilegt vald, s.s. skattrannsóknarstjóra. Eftir að ákæra hefur verið gefin út, fela verjendastörf í sér að verja hagsmuni þess sem ákærður er fyrir dómi.

 • Málflutningur í einkamálum

  Ómar býr yfir víðtækri reynslu í málflutningi einkamála fyrir dómstólum.

 • Fyrirtækja- og félagaráðgjöf

  Boðið er upp á ráðgjöf í einstaka málum eða til lengri tíma. Aðilar sem kjósa að nýta sér ráðgjöf til lengri tíma geta samið um fast mánaðargjald (s.k. retainer-samningur), sem kann að reynast hagkvæmara en greiðsla tímagjalds.

 • Almannatengsl

  Ómar hefur víðtæka reynslu af almannatengslum eftir að hafa starfað í starfsgreininni í 20 ár. Þá er Ómar með B.Sc.-gráður í fjölmiðlum og samskiptum frá Emerson College og Suffolk University í Boston, Bandaríkjunum, og M.Sc.-gráðu í alþjóðasamskiptum og sögu frá London School of Economics í Bretlandi.

 • Samskipti við innlenda og alþjóðlega fjölmiðla

  Ómar hefur víðtæka reynslu af vinnu og samskiptum við innlenda og erlenda fjölmiðla. Áður en hann hóf lögmennsku starfaði hann sem blaðamaður, m.a. á DV, Fréttablaðinu, Reuters-fréttaveitunni og stærstu viðskiptafréttaveitu veraldar, Bloomberg News.

Svavar Daðason

Svavar Daðason er lögmaður með víðtæka reynslu úr viðskiptalífinu þá sérstaklega rekstri, stjórnun og þjónustu en Svavar hefur sinnt ýmsum stjórnunarstöðum og rekið sitt eigið fyrirtæki í Bandaríkjunum þar sem hann bjó um ára bil.

Meira um Svavar Daðason

Áður en Svavar lagði stund á laganám stundaði hann flugnám bæði hér á á landi hjá Flugskóla Íslands og í Bandaríkjunum hjá Delta Connection Academy en hann starfaði hjá Icelandair um árabil með námi. Svavar lauk grunn- og meistaranámi í lögfræði við Háskólann í Reykjavík 2019. Með laganámi starfaði hann sem söluráðgjafi nýrra bíla hjá Heklu og var laganemi hjá LEX lögmönnum. Frá útskrift starfaði Svavar hjá fjölskyldu fyrirtæki sínu uns hann hóf störf hjá Lögmannsstofunni Valdimarsson 2021.

Svavar hefur mikinn áhuga á hreyfingu almennt og stundar hjólreiðar og CrossFit.

Þá hefur Svavar haft mikinn áhuga á félagsstörfum og verið virkur þáttakandi í ýmsum stjórnum.

Starfssvið Svavars eru:

 • Auðgunar- og efnahagsbrot
 • Bótaréttur
 • Evrópuréttur á sviði fjármálaþjónustu
 • Fasteignakauparéttur
 • Félagaréttur bæði íslenskur og evrópskur
 • Fullnusta
 • Kaup á fyrirtækjum/samruni og áreiðaleikakannanir
 • Kröfuréttur
 • Samkeppnisréttur
 • Skattaréttur bæði íslenskur og alþjóðlegur
 • Skuldaskilaréttur
 • Vinnuréttur

Hægt er að hafa samband við Svavar í síma 852 9102 eða með því að senda honum tölvupóst á svavar@valdimarsson.is.

Emilia Guðbjörg Mikaelsdóttir

Emilía Guðbjörg Mikaelsdóttir lauk Bs'c í Viðskiptalögfræði og ML gráðu frá Háskólanum á Bifröst með fyrstu einkunn. Lokaverkefni hennar til meistaragráðu fjallar um „Heimildir stjórnvalda til vinnslu og varðveislu persónuupplýsinga.“

Meira um Emilia Guðbjörg Mikaelsdóttir

Emilía Guðbjörg Mikaelsdóttir lauk Bs'c í Viðskiptalögfræði og ML gráðu frá Háskólanum á Bifröst með fyrstu einkunn. Lokaverkefni hennar til meistaragráðu fjallar um „Heimildir stjórnvalda til vinnslu og varðveislu persónuupplýsinga.“ Meðfram námi sínu hlaut hún viðurkenningu fyrir framúrskarandi misserisverkefni sem snéri að ,,réttarstöðu feðra gagnvart börnum sínum“ og einnig vegna rekstraráætlunar vegna fyrirtækis í ferðaþjónustu sem var trúnaðarverkefni.

Emilia er altalandi á spænsku og ensku, að viðbættri íslensku, að sjálfsögðu. Emilía er einnig talsmaður hjá Útlendingastofnun og hefur góða þekkingu á útlendingalögum og öðrum málefnum að því tengdu. Hún hefur einnig lokið námskeiði í sáttamiðlun. Hún hefur mikinn áhuga á sifjarétti og málefnum því tengdu. Þegar hún er ekki að vinna þá er sennilegt að rekast á Emíliu í einhvers konar útivist, hvort heldur um að er ræða hjólreiðar, fjallgöngu, skíði eða golf.

Hægt er að hafa samband við Emilíu í síma 775 1575 eða með því að senda henni tölvupóst á emilia@valdimarsson.is.

Stefán Þórarinsson

Stefán Þórarinsson er lögfræðingur og er fulltrúi hjá Lögmannsstofunni Valdimarsson. Hann stundaði bæði grunn- og meistaranám í lögfræði við Háskólann í Reykjavík og útskrifaðist þaðan árið 2023 með fyrstu einkunn. Lokaritgerð Stefáns fjallaði um lóðarleigusamninga og réttarstöðu leigutaka við lok leigutíma.

Meira um Stefán Þórarinsson

Stefán Þórarinsson er lögfræðingur og er fulltrúi hjá Lögmannsstofunni Valdimarsson. Hann stundaði bæði grunn- og meistaranám í lögfræði við Háskólann í Reykjavík og útskrifaðist þaðan árið 2023 með fyrstu einkunn. Lokaritgerð Stefáns fjallaði um lóðarleigusamninga og réttarstöðu leigutaka við lok leigutíma.

Áður en Stefán kom til starfa hjá lögmannsstofunni vann hann hjá Símanum hf. við sölu á einstaklingsmarkaði til margra ára, þá bæði með námi og sem sumarstarfsmaður. Síðasta ár Stefáns hjá Símanum vann hann sem hlutastarfsmaður á lögfræðisviði. Hann vann einnig á lögfræðisviði Íslandsbanka hf. sem starfsnemi í meistaranáminu.

Stefán spilar mikið golf á sumrin. Fjölskylda, vinir og ferðalög eru ofarlega í frítíma, að auki hefur hann mjög gaman að mynd- og tónlist.

Sérsvið Stefáns eru:

 • Fasteignakauparéttur
 • Kröfuréttur
 • Neytendaréttur
 • Refsiréttur
 • Vinnuréttur

Hægt er að hafa samband við Stefán í síma 866 4476 eða með því að senda honum tölvupóst á stefan@valdimarsson.is.

Sigríður Helga Ragnarsdóttir, skrifstofustjóri

Sigríður Helga Ragnarsdóttir er viðskiptafræðingur að mennt, en hún lauk BS prófi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun árið 2020. Hún er nú í námsleyfi frá MS námi í stjórnun og stefnumótun í sama skóla.

Meira um Sigríður Helga Ragnarsdóttir

Sigríður Helga Ragnarsdóttir er viðskiptafræðingur að mennt, en hún lauk BS prófi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun árið 2020. Hún er nú í námsleyfi frá MS námi í stjórnun og stefnumótun í sama skóla. Sigríður hefur góða reynslu af stjórnun og rekstri verslana í fataiðnaði ásamt reynslu af mannauðsmálum, markaðsmálum og þjónustustjórnun. Hún hefur mikla ánægju af því að vinna með fólki og leggur mikið upp úr faglegum og jákvæðum samskiptum.

Lokaverkefni Sigríðar í viðskiptafræði var rannsókn á viðhorfi neytenda til endursölumarkaða á Íslandi og tók hún þar fyrir skaðsemi skynditísku, en hún hefur brennandi áhuga á þeirri byltingu sem hefur átt sér stað í endurnýtingu á tískuvörum og breytingu á kauphegðun neytenda á síðustu árum og áratugum. Sigríður hefur áhuga á hreyfingu og þá aðallega Pilates. Hún eyðir frítíma sínum með fjölskyldu og vinum.

Hægt er að hafa samband við Sigríði í síma 663 7464 eða með því að senda henni tölvupóst á sigridur@valdimarsson.is.

Eigandi stofunnar er
Ómar R. Valdimarsson hrl.

Veitir bæði einstaklingum og fyrirtækjum lögfræðiráðgjöf á flestum réttarsviðum íslenskrar lögfræði. Auk þess að geta boðið viðskiptavinum sínum upp á fyrsta flokks lögfræðiráðgjöf býr Ómar yfir sérþekkingu í almannatengslum og samskiptum við fjölmiðla.

Meira um Ómar R. Valdimarsson hrl.

Ómar R. Valdimarsson er lögmaður með fjölþættan bakgrunn úr hinum alþjóðlega fjölmiðla- og viðskiptaheimi, sem spannar tvo áratugi.

Ómar lauk B.Sc.-gráðu í bæði Print Journalism og Broadcast Journalism frá Suffolk University/Emerson College í Boston í Bandaríkjunum árið 2002 og starfaði samhliða námi hjá DV og svo Fréttablaðinu. Eftir að náminu lauk stofnaði hann í kjölfarið Íslensk almannatengsl ehf., sem sinnti almannatengslaráðgjöf fyrir bæði innlend og alþjóðleg fyrirtæki.

Árið 2005 lauk Ómar MA-gráðu í International Relations and History frá London School of Economics, samhliða vinnu. Í kjölfar efnahagshrunsins fór hann aftur í nám og útskrifaðist hann árið 2013 frá Háskólanum í Reykjavík, þá með bæði BA- og ML-gráðu í lögfræði í farteskinu. Ómar fékk réttindi til þess að flytja mál fyrir héraðsdómi árið 2015.

Þá fékk hann réttindi til að flytja mál fyrir Landsrétti 2021 og Hæstarétti Íslands 2024.

Ómar var eini fréttamaður Bloomberg News fréttaveitunnar á Íslandi frá árinu 2009 til 2017.

Hafa má samband við Ómar með tölvupósti omar@valdimarsson.is, í gegnum Facebook eða í síma 861 3100.

Nálgast má ítarlegri ferilskrá Ómars hér.

Hafðu samband

Ef þú ert með einhverjar lögfræðilegar spurningar hvetjum við þig til þess að hafa samband við okkur, annað hvort í gegnum formið hér að neðan eða með því að senda okkur tölvupóst eða hringja í okkur. Fyrsti fundurinn með okkur kostar ekki neitt.

Fyrirspurn þín hefur verið send.